Dragon cambridge

Przeznaczone są do zagęszczania wierzchniej warstwy gleby bezpośrednio po orce, przed siewem lub po siewie oraz tworzenia z gleby gruzełkowatej struktury. Szczególnie przydatne są na glebach zwięzłych, ilastych gdzie znakomicie rozdrabniają wyorane skiby, grudy – jednocześnie zagęszczając i wyrównując wierzchnią warstwę gleby.

Dzięki specjalnemu profilowi pierścienie wału wnikają w glebę i powodują jej powierzchniowe zagęszczenie. Znaczna waga gleby na metr szerokości powoduje wystarczające utwardzenie i wyrównanie warstwy ornej. Dzięki temu nie tworzą się głębokie koleiny podczas kolejnych przejazdów, a z uwagi na lepszą kapilarność gleby uzyskuje się znaczne wyższą zdolność wschodów.

Bezpośrednimi korzyściami ze stosowania wałów są wyrównanie pola i rozbicie brył oraz polepszenie kontaktu nasion z glebą, co wpływa w znaczący sposób na równomierność wschodów, zatrzymanie wilgoci, redukcję erozji gleby i polepszenie struktury gleby.

Agregat DRAGON CAMBRIDGE można doposażyć w jedną z kilku dostępnych przednich list doprawiających.

tabela1.png
© 2019 DALANDTECHNIK