Raptor

Pług dłutowy RAPTOR pracuje na głębokości od 25-50 cm. Zabieg ma na celu polepszenie podsiąkania wody, wymieszania resztek pożniwnych i napowietrzenia gleby, nie niszcząc jej struktury, czego skutkiem jest ożywienie całej gleby i szybszy wzrost roślin.


- Zęby z wymiennymi elementami roboczymi

- Płynna hydrauliczna regulacja głębokości pracy wału

- Wał Tandem kolczastych (mulczer)

tabela.png
© 2019 DALANDTECHNIK