Aragon front

Wały uprawowe DA Landtechnik to nowoczesna maszyna rolnicza, w której zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne. Dane techniczne oraz zmodernizowana konstrukcja ramy potwierdzają, że ARAGON FRONT to awangarda myśli technicznej, przewyższająca pod wieloma względami konkurencyjne wyroby europejskie.

Wały ARAGON FRONT przeznaczone są do zagęszczania wierzchniej warstwy gleby bezpośrednio po orce, przed siewem oraz do tworzenia jej gruzełkowatej struktury. Szczególnie przydatne są na glebach zwięzłych, ilastych gdzie znakomicie rozdrabniają wyorane skiby, grudy – jednocześnie zagęszczając i wyrównując wierzchnią warstwę gleby.

Dzięki specjalnemu profilowi pierścienie wału wnikają w glebę i powodują jej powierzchniowe zagęszczenie. Znaczna waga gleby na metr szerokości powoduje wystarczające utwardzenie i wyrównanie warstwy ornej. Dzięki temu nie tworzą się głębokie koleiny podczas kolejnych przejazdów, a z uwagi na lepszą kapilarność gleby uzyskuje się znaczne wyższą zdolność wschodów.

Bezpośrednimi korzyściami ze stosowania wałów to: wyrównanie pola i rozbicie brył i polepszenie kontaktu nasion z glebą, co wpływa w znaczący sposób na równomierność wschodów, zatrzymanie wilgoci, redukcję erozji gleby i polepszenie struktury gleby.

Wał ARAGON FRONT można dodatkowo wyposażyć w jedną z kilku opcji przedniej listwy wyrównującej/doprawiającej.

Układ dwóch kół o dwóch różnych średnicach sprawia że samoczynnie są one czyszczone a w momencie styku z podłożem nie pozostawiają ominiętych obszarów.

tabela.png
© 2019 DALANDTECHNIK